Meditácia na 15.05.2022

5. veľkonočná nedeľa | Jn 13, 31-33a. 34-35

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

Priatelia, prečítajte si rozhovor: O čo by sme prišli, keby sme Pannu Máriu v svojom živote vynechali?

 

meditacie_ls.jpg

Predstavil nám svojho i nášho Otca. Priniesol učenie rovnosti, čo pred narodením Pána Ježiša bolo neznáme. Jeho učenie sa stalo základom kultúrnej, hospodárskej i vedeckej zmeny ľudstva. Na jeho učení začali stavať a budovať rýchlejším tempom, iným prístupom noví a noví ľudia. Ježišovo učenie je posolstvom radostnej zvesti, ktoré prekvasí svet a zvíťazí nad hriechom. Splneniu Kristových slov nezabráni žiadne násilie, prenasledovanie, ani vedecké svetonázory, pretože kto len trocha pozná históriu zákona logiky a všimne si vlastný život, nie je možné, aby si povzdychol: ako dobre, že už zomriem, že bude konečne po všetkom. Človek predsa túži žiť, a to žiť večne - to bola i prvá myšlienka Stvoriteľa, aby jeho vrcholné dielo - človek žil večne. Boh obdaril človeka rozumom a slobodnou vôľou, a to priviedlo človeka k pádu a k nešťastiu. Príchod Pána Ježiša na svet však poodhalil závoj a človek môže mať znova nádej.

Evanjelium však nesmieme chápať len ako kvantitu, množstvo. Cítime aj kvalitatívnu povinnosť. Kvalitne žiť. Dať Bohu, čo mu patrí. Amen.