Meditácia na 19.05.2022

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 9-11

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Som človekom radosti? O akej radosti môjho vnútra hovoria moje myšlienky, slová a skutky? Ako sa prejavuje moja radosť na ceste za Kristom? Ježiš povedal: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske“ (Jn 15,10). Svet vymýšľa a ponúka človeku mnohé radosti. Ježiš ponúka prameň radosti. Láska je vždy prameňom obšťastňovania. To, že neprežívame primeranú radosť, hľadajme nedostatok najprv u seba.

Neodmietame ponúknuté milosti? Neoddávame sa viac ako máme sebe, svojmu smútku, náladám? Ježiš ponúka súlad v srdci a zjednotením s ním. Zachovať všetko, čo od nás Boh žiada. Máme nárok len na jeden oprávnený smútok, ktorý sa nás má zmocňovať, keď padáme. Jedine hriechy sú naším smútkom. Je na ne liek, ktorý treba hneď použiť.

Návrh na osvojenie si: Uvedomím si, že smutný svätý je len smutný svätý.