Meditácia na 22.05.2022

6. veľkonočná nedeľa | Jn 14, 23-29

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Život sa dá prežiť tu na zemi bez rôznych vecí. Spomeňte si na starých rodičov. O čo všetko boli slobodnejší. Bez čoho všetkého sa zaobišli. A o čo všetko boli pritom bohatší. Pozrite sa na vzťahy. Boli úprimnejšie, otvorenejšie a hlbšie. A tak je dnes nemálo ľudí, ktorí na našich predkov nehľadia s pohŕdaním, ale naopak s úctou a obdivom. Veď prežiť dnes taký spôsob života, by sme asi my nedokázali. A prečo tí pred nami, toho boli schopní? Lebo mali viac lásky, ktorá ich uschopňovala prežiť ťažkosti spolu s radosťami. Láska im bola posilou v utrpeniach. Ale bola láska prameňom? Pre úplnú pravdu musíme uznať, že ich vzťah k Bohu a Božiemu slovu bol oveľa živší. A práve Božie slovo budovalo odolnosť voči rúhaniu sa Bohu v čase, keď už nebola nádej, prekonávalo sklamania zo života s Ježišom Kristom. Vo svetle Ježišovho života chápali zmysel toho svojho. Na príklade Ježišovho pokorného znášania utrpenia, aj ich život sa menil v obetu. O tom svedčia už ranokresťanskí mučeníci. Ich civilný život bol preniknutý evanjeliom. Z histórie vieme, že Božie slovo brali tak vážne, že zaň neváhali položiť vlastný život. Bolo to práve Božie slovo, ktoré im odhalilo horizonty iného, večného života. Preto sa nebáli smrti a naopak si ešte spievali žalmy a chválili Boha.

Ak sa pri niekom otvorím viac ako pri druhom, ak sa cítim lepšie v spoločnosti priateľov, je to preto, lebo sa cítim prijatý. Všetko je totiž otázka vzťahu. Boh je tu. Ako prvý ti podáva ruku. Dáva sa ti celý a naplno. Nie pre seba, ale teba, nás. Nájdime si čas na Božie slovo a uvidíme sa v ňom. Zamilujme si ho, lebo Boh nás v ňom miloval prvý. Zahĺb sa do neuveriteľného príbehu lásky. Amen.