Meditácia na 22.06.2022

Streda 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 15-20

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

 

Hlad núti jesť, ale treba sa pozorne zamyslieť, ktoré z ponúkaného ovocia je zdravé a ktoré nás otrávi. Nie je to ľahké zamyslenie. Lebo „proroci" sľubujú ľuďom to, čo pochlebuje náruživostiam: pýche, lakomstvu, zmyselnosti, prehnaným ambíciám. A človek vždy skôr verí v to, čo mu vyhovuje. Preto za falošných prorokov treba uznať na prvom mieste vlastné náruživosti, samozrejme náruživosti nekontrolované, ktoré nám sľubujú veľa príjemných vecí, v podstate však klamú a balamutia; ak nekriticky počúvame ich hlas - ovocie tohto počúvania musí byť trpké. Dobrým alebo falošným prorokom je aj naše svedomie. Svedomie pestované počúvaním jeho hlasu - to je pravý a neomylný Boží prorok. Svedomie zahlušované - mĺkne alebo sa stáva falošným prorokom (J. Zieja). Najšľachetnejší prorok - to je Ježiš Kristus: z jeho ovocia, z ovocia jeho spasiteľnej obety žijeme a máme zaistený večný život. Amen.