Meditácia na 24.06.2022

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho | Lk 15, 3-7

Ježiš povedal farizejom a zákonníkom toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘ Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“

Prečítajte si tiež zaujímavý rozhovor o tajuplnom srdci človeka: Človek participuje na moci a autorite Božej - dokáže aj nemožné

 

Vidíme, že dnes už srdce nereprezentuje všetko, čo reprezentovalo v Písme. Dnes sa chce viac poukázať na inteligenciu, na vôľu, rozum... A vieme, čoho sa dopustí človek, ktorý má vysoký stupeň inteligencie, vôle i rozumu, ale nemá srdce. Život bez lásky sa stáva peklom. Kto nemiluje, necení si nič posvätné. Kto nemá na prvom mieste lásku, ten šliape po pravde, spravodlivosti, cti, slobode, a ničí a znesväcuje všetko čo môže ľudský duch lásky vytvoriť. Sme šťastní, že úcta Božskému Srdcu nepatrí minulosti, že Srdce Krista žije, že vstal z mŕtvych a žije v Duchu. Od Srdca Krista sa znova a znova chceme učiť tak žiť, aby sme v hodine smrti mohli prejsť z toho pominuteľného života do života večného. Súhlasíme s výzvou sv. Pavla apoštola: "Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš" (Flp 2,5). To znamená napodobňovať Srdce Krista. Dovoľme, aby Kristus v nás miloval bratov a sestry. Tak budeme aj my nástrojom Krista, aby bol jeden ovčinec, jedno srdce, aby medzi ľuďmi padli bariéry, a vytvorili sme spoločenstvo svätých. A k tomu nám majú poslúžiť prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho.

1) Uvedomujeme si, ako potrebujeme v každom stave, na životných cestách Božiu pomoc lásky.
2) Bez pokoja v rodinách sa nedajú budovať mosty šťastia na zemi a už nie pre večný život.
3) Ako očakávame potechu v protivenstvách, cez ktoré musíme tu v slzavom údolí prejsť.
4) Náš život na zemi potrebuje ochranu a najmä ju potrebujeme v najťažšej hodine života v hodine smrti.
5) Naše podujatia bez Božieho požehnania sú ako počínanie nemúdreho muža z evanjelia. My túžime byť múdrym mužom.
6) Sme slabí a potrebujeme milosrdenstvo - pre svoje chyby, omyly a pády.
7) Túžime po vzpruhe, keď strácame horlivosť, chuť k úlohám, povinnostiam, životu.
8) My nechceme len lietať do kozmu a stavať mosty, my chceme obsiahnuť potrebné zásluhy, ktoré nám otvoria bránu neba.
9) Človek sklame seba aj iných, potrebujeme kňazov, aby premohli zatvrdlivé duše.
10) Staviame si s námahou príbytky a preto ozdobme ich tým Srdcom, ktoré sa stane pre naše srdcia inšpiráciou lásky.
11) Naša nielen dnešná účasť pri vzdávaní úcty Najsvätejšiemu Srdcu, nech sa stáva zárukou, ako Srdce Krista prisľúbilo.
12) Ako vieme dbať na hygienu, kultúru života, stravovanie, bývanie, oddych, ošatenie, nech venujeme pozornosť prvým piatkom mesiaca.

Pozitívne zmýšľanie často chýba dnešnému človeku. A práve preto - staňme sa svedkami toho, čo nám prisľúbil Božský Spasiteľ cez sestru svätú Margitu Alacoque. Milujme Božské Srdce a šírme úctu k tomuto Srdcu. Svet potrebuje, aby ľudia mali srdce. My potrebujeme mať srdcia. Nie iba tie, čo od počatia po našu smrť pumpujú krv, aby sme mohli žiť. Potrebujeme mať srdcia lásky. Chceme byť svedkami lásky jeden voči druhému. Vtedy náš život má zmysel, cenu, a môžeme spokojne ísť kedykoľvek spať. Amen.