Meditácia na 22.08.2022

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej Mt 23, 13. 15-22

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘ Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.“

 

Je prekvapujúce a udivujúce, že takéto slová mohli vyjsť z úst Toho, ktorý bol tichý a pokorný srdcom. Nemohol sa Pán Ježiš miernejšie prihovoriť týmto ľuďom? Nebol by mohol miernosťou získať farizejov? Nemohol, ak chcel pohnúť týchto namyslených a sebaistých ľudí. O nepríjemných veciach treba hovoriť bez príkras, veci treba nazývať po mene. Pán Ježiš veľmi vyčíta zákonníkom a farizejom, že zatvárajú nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Ako zatvárajú? Pretože predstavujú toto kráľovstvo vo falošnom svetle; ako kráľovstvo prísnych formalistov, pokryteckých svätuškárov či akýchsi zasvätených vyvolencov, ktorí si myslia, že len im je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva. Keď zatvárajú pred nimi svoje srdcia; keď považujú ľudí menej pobožných za hlúpych, zlých, nehodných, neschopných pre Božie kráľovstvo - zatvárajú pred druhými kráľovstvo.

Tak, ako možno niekomu zatvoriť dvere do kráľovstva, keď zatvoríme pred ním srdce - tak otvárame tieto dvere, keď preukazujeme lásku smutným, unaveným, túžiacim a smädným po spravodlivosti a tiež zblúdilým a padlým ľuďom - otvárajúc im súcitné, chápajúce, odpúšťajúce srdce. Práve takto, skrze svoje srdce, otvorené kopijou, Ježiš Kristus uvádza nás do Božieho a Kráľovstva nebeského. Amen.