Meditácia na 10.09.2022

Sobota 23. týždňa v Cezročnom období Lk 6, 43-49

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“

 

Kto nám pomôže spoznať brvná v našom vnútornom zraku? Spoznať brvná nám pomáha Zákon, prikázania, ktorých zachovávaním dokazujeme závislosť a lásku k Bohu. Akým spôsobom je možné vybrať tieto "brvná"? To je možné len postojom pokánia, skutočného obrátenia, postojom, v ktorom sa pozerám v pravde na to, aký skutočne som. Božie Slovo o nás hovorí, že všetci sme hriešnikmi. My nemáme byť sudcom svojho blížneho, lebo sami sme hriešni. Čo máme robiť? Ježiš prišiel, aby nás zachránil, aby sme sa stali slobodnými od hriechu. On, ktorý je dnes tu medzi nami, nám ukazuje svetlom svojho Ducha na naše hriechy, zranenia, strach, predsudky, aby sme ich spoznali a odovzdali Jemu. Výsledkom bude zrak, ktorý bude čistejší, a budeš lepšie poznať seba, menej súdiť blížneho, lebo ho budeš vidieť ako brata, sestru a nebudeš odsudzovať, zavrhovať, opovrhovať ním. Ak budeš vidieť zlo, ktoré koná, napomeň ho, povzbuď ho k lepšiemu konaniu..

Dovoľme Ježišovi, aby On bol naším vodcom na ceste životom, lebo On pozná cestu do večného života. Prijmime Zákon lásky, ktorý nám ponúka za svoj osobný zákon, podľa ktorého chceme konať. Amen.