Meditácia na 21.09.2022

Streda 25. týždňa v Cezročnom období Mt 9, 9-13

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Prečítajte si tiež: Peter Šimko / Boh nás často vedie k tomu, o čom si myslíme, že nás prevyšuje a že na to nemáme

 

„Poď za mnou!“, to bol moment oslobodenia, chvíľa dotyku Božieho milosrdenstva. A ona nepatrí iba sv. Matúšovi, ale aj nám. Aj táto sv. omša je výzvou obrátiť sa a zanechať tú svoju mýtnicu. Ježiš chce byť hosťom v tvojej rodine, práci, v škole, ale najmä u teba. Túži, aby si s ním začínal i končil svoj deň. Treba sa rozhodnúť a pustiť ruku zo stoličky na mýtnici. Viem, strach z neistoty je veľký, ale pri Bohu niet neistoty. Ako bohoslovec som mal možnosť spoznať mnohé cesty ku kňazskému povolaniu.

Čoraz menej sa objavujú tradičné cesty, väčšina seminaristov prechádzala tvrdými životnými situáciami, bránili sa, kým povedali Bohu: „Áno“. Jeden z nich rozprával svoj príbeh: „Nikdy som nechcel byť kňazom. Vieru som bral tradične, chladne. Bolo mi dobre tam, kde som bol. Mojím plánom bolo vyštudovať a dobre sa oženiť. Všetko sa darilo, ale kdesi vnútri bol zvláštny pocit. Akoby som plával proti prúdu. Dievča bolo inteligentné, dobré i veriace. Aj moja viera bola vzkriesená. Ale nebolo to ono. A hoci som sa pokúšal presvedčiť seba samého o dobrej životnej voľbe, neunikol som. `Poď za mnou!`, bolo silnejšie. Veľa som sa modlil, niekoľko ružencov denne. Po dlhšom čase som sa s dievčaťom v pokoji rozišiel a ja som našiel Boží pokoj.“ Toľko svedectvo, dnes už kňaza. Boží hlas nie je iba pre kňazov a zasvätených. Počuje ho každý, kto ho počuť skutočne chce. Započúvajme sa v nasledujúcich dňoch voľna do ticha, v ktorom hovorí Ježiš. Staňme sa jeho nasledovníkmi v každodennom dosahovaní dobra. Amen.