Meditácia na 10.10.2022

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 29-32

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Prečítajte si rozhovor: Peter Šimko / Svätá omša má nadčasový charakter - nebo spája so zemou

 

V evanjeliu počúvame tvrdé slová Ježiša Krista: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane....“ (Lk 11,29). Hovorí ich na adresu tých, čo majú tvrdé srdcia a odmietajú mu uveriť, že jeho svedectvo je oveľa mocnejšie a presvedčivejšie, ako kohokoľvek pred ním. Keď chceme preniesť tieto Pánove slová do dnešnej doby, je potrebné najskôr vedieť, že za časov Ježišových nevera neznamenala popieranie Božej existencie. V Boha verili všetci - farizeji aj zákonníci. Nevera skôr znamenala neochotu uveriť, že Boh hovorí skrze Ježiša Krista, bolo tu odmietnutie Božieho hlasu. V dnešnej situácii, nevera znamená ateizmus, popieranie Boha a jeho existencie. Naviac Ježiš hovorí, že pri poslednom súde bude naša generácia konfrontovaná s pokoleniami, ktoré žili v minulosti dávno pred nami. Dávna minulosť, to nie sú tiene a kosti, ale životy, ktoré sú blízko pri cieli, Boha. Jedného dňa nám pozrú do očí s otázku, ako sme naložili s ich odkazom. Skúsme si predstaviť, koľko generácií si predávalo vieru v Krista, kým dospela k nám na začiatok tretieho tisícročia. I keď naši predkovia mali ťažký život, vedeli, v čom je to najcennejšie dedičstvo a bohatstvo, ktoré je potrebné predať deťom a zachovať ho za všetkých okolností.

V dnešnej dobe si musíme položiť otázku: Nie sme práve my tým pokolením v dejinách národa, ktoré nedokázalo vieru v Krista predať svojmu pokoleniu? Ba čo viac, neplatí práve o tomto pokolení, že svoju vieru stratilo? Dokáže sa toto pokolenie obrátiť a obnoviť?! Najhoršia je tupá ľahostajnosť, prázdnota, neschopnosť a neochota pýtať sa a snažiť sa zachytiť Boží hlas v srdci. Taká závažná reflexia v nás dnes otvára Božie slovo, aby sme si so smrteľnou vážnosťou uvedomili, čo sa očakáva od tých čo chápu, počujú, veria. Poprosme Boha, aby nám pomohol nájsť v srdci odpoveď, ktorá by bola hodná Boha. Amen.