Meditácia na 13.10.2022

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 47-54

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Prečítajte si tiež: Satan je ako pasák, ktorý používa ľudí ako veci. Keď vládzu, dáva im omrvinky, keď nevládzu, zastrašuje ich a utláča

 

Ako prijímam napomenutia? Viem ako brat povedať i nemilú pravdu? Som človekom pravdy? Ježiš farizejom vyčíta ich pretvárku: „Beda vám“ a vysvetľuje: „Budete sa zodpovedať.“ (Lk 11,50) Ježiš pripomína, že kto nechce počúvať pravdu, neprijme pokarhanie či napomenutie, ale žiada dôkazy, odôvodnenia, konfrontáciu atď, právom mu patrí “beda“. Žiadam dôkazy, odôvodnenia, konfrontáciu, keď ma chvália, alebo mi pochlebujú? Nesťažujme sa, keď nám ľudia neprajú, hovoria o nás nepravdu, vymýšľajú si, očerňujú nás.

Naučme sa sami sebe povedať pravdu do očí. Staňme sa múdrymi a odvážnymi v pravde voči sebe. Keď pre pravdu musíme trpieť, prijmime čo najkvalitnejšie túto skúšku. Je výhodou, že prijímame Ježiša, ktorá nám ponúka ako, kde, prečo hľadať pravdu o sebe. Kto sa pýta Ježiša, nájde pravdu, hoci pre nás nepríjemnú, ale pravdu, ktorá obohatí. Pomáha mať otvorené srdce pre Ježiša. Keď myslíme viac na svoje účtovanie pred Ježišom, nemilú pravdu si viac vážime ako akékoľvek iné slová a človeka, ktorý nám vie povedať hoci nemilú pravdu, majme za priateľa.

Návrh na osvojenie si: Byť človekom pravdy.