Meditácia na 05.11.2022

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 16, 9-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

 

Pán Ježiš hovorí o nespravodlivej mamone. Pod mamonou sa všeobecne rozumejú peniaze. Peniaze samé osebe nie sú nespravodlivé; peniaze môžu byť nespravodlivé kvôli nespravodlivému spôsobu ich získavania alebo vydávania. Pán Ježiš radí, aby sme si robili priateľov z nespravodlivej mamony. Možnože tu ide jednoducho o almužnu, ale určite aj o všetky šľachetné diela a ciele, pre realizovanie ktorých sú potrebné peniaze. Takýchto cieľov je veľa: počnúc od výdavkov na udržanie rodiny, cez charitatívne ciele, až po dary prinášané v prospech cirkevného spoločenstva. Na tento cieľ, samozrejme, veriaci nešetria s darmi. Takéto peniaze sú skutočne svätou vecou: svätý je úmysel tohto daru, sväté jeho určenie, sväté okolnosti prinášania týchto darov, lebo sa to deje vo chvíli, keď aj Kristus prináša obetu na oltári; niekde dary, ktoré sa zozbierajú do zvončeka, sa kladú pred oltár (je to pekný spôsob posväcovania mamony).

Dnes tiež počujeme, že pri používaní mamony možno byť verným alebo neverným. Verným treba byť Bohu - nadmerná vernosť časným dobrám sa stáva nevernosťou voči Bohu. Nadmerná vernosť mamone môže byť považovaná za opatrnosť -je to opatrnosť líšky, opatrnosť veveričky, opatrnosť škrečka, ale nie je to opatrnosť nábožného človeka, ktorý nikdy nebude sluhom peňazí; naopak, peniaze používame tak, aby nás, až sa všetko pominie, prijali do večných príbytkov.