Meditácia na 23.11.2022

Streda 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21, 12-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

 

 

Čo v takom prípade povedať o mučeníkoch, ktorí nie jeden vlas, ale celé hlavy stratili? Samozrejme, Pán Ježiš neukrýva pred nami ani takú perspektívu: Niektorých z vás pripravia o život. Je smrť a smrť. Faktom je, že pre Kristovo meno a vernosť Kristovým zásadám nejeden vyznavač bude vylúčený z okruhu svojich najbližších - ako o tom dnes jasne počujeme; celé naše prostredie sa nás môže zrieknuť: Všetci vás budú nenávidieť. Prestaneme pre druhých niečo znamenať, formálne prestaneme pre nich existovať - a to je tá smrť, ktorú nám môže svet pripraviť pre Ježišovo meno. Napriek tomu, v obave o spokojný život a milú zhodu s okolím, nesmieme o tomto mene odmietnuť svedčiť.

A lepšie je umrieť kvôli svojim zásadám, než žiť popierajúc ich. Takéto usmrcovanie vôbec neznamená, že sme zbavení slova a svojej mienky - bude to, ako hovorí Pán Ježiš, aby ste vydali svedectvo. Mučeníci pre vieru svedčili o Kristovi svojou smrťou; nerečnili, oni jednoducho umierali; ich krv volala hlasnejšie ako slová. A naša vernosť, hoci by aj ústa mlčali, bude mať tú výrečnosť, ktorej, ako počujeme, protivníci nebudú môcť protirečiť. Veliteľ tábora v Osvienčime, keď poslal sv. Maximiliána do bunkra smrti, povedal doslovne: A predsa bol to slušný človek (anständiger Mensch). To je tá výrečnosť a múdrosť, ktorú nám sľubuje Pán Ježiš. Samozrejme, svedectvo našich slov tiež je žiadúce a má zaistenú účinnosť. Ako poznamenáva Pán Ježiš, netreba premýšľať nejaké teologické argumenty. Viera kresťana nie je systémom vedomostí, ale vecou dôvery: Ja vám dám potrebnú múdrosť - sľubuje Pán Ježiš. Obeta kríža sa odohráva mlčky pred našimi očami, ale jej výrečnosť je schopná presvedčiť najtvrdšie srdcia. Amen.