Meditácia na 28.12.2022

Mt 2, 13-18 Herodes dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

 

Tieto deti nezažili šťastie na zemi, ale raz budú stonásobne ďakovať Bohu a matkám za dar života: života naveky šťastného. Možno skrze túto slávnu smrť Prozreteľnosť ich zachránila pred nejakým smutným osudom dočasného života. Bolo by teda ľahkomyseľné myslieť si, že zomreli „príliš zavčasu". Ľubomír Stanček