Meditácia na 13.02.2023

Mk 8, 11-13 Prečo toto pokolenie žiada znamenie?

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

Priatelia, prečítajte si rozhovor s biskupom Petrom Beňom o sviatosti birmovania.

 

Gn 4, 1-15. 25 Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho

Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kaina a povedala: „Dostala som muža od Pána.“ A opäť porodila – jeho brata Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník. Po istom čase priniesol Kain Pánovi obetu z poľných plodín. Aj Ábel obetoval z prvotín svojho stáda, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Pán mu povedal: „Prečo sa hneváš a prečo mračíš tvár? Nemal by si zdvihnúť hlavu, ak robíš dobre? Ale ak zle robíš, hriech číha pri dverách a zachvacuje ťa jeho žiadostivosť, lenže ty ju máš ovládať.“

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Poď, vyjdeme si von!“ A keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On odvetil: „Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?“ Pán mu povedal: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš prekliaty a ďaleko od zeme, ktorá otvorila ústa, aby vypila krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď ju budeš obrábať, už ti neprinesie úrodu. Budeš nespokojný a budeš sa túlať po zemi.“ Kain povedal Pánovi: „Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš zo zeme a budem sa skrývať pred tebou; budem nespokojný, túlať sa budem po zemi a kto ma stretne, zabije ma.“ Ale Pán mu povedal: „Nie, to sa nestane. Lebo každý, kto by zabil Kaina, sedemnásobnú pomstu ponesie.“ A Pán Kaina označil, aby ho nik nezabil, keď ho stretne. Adam opäť poznal svoju ženu, ona porodila syna a dala mu meno Set, lebo povedala: „Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“