Meditácia na 11.07.2023

Mt 19, 27-29 Vy, čo ste išli za mnou, dostanete stonásobne viac

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“

 

Prís 2, 1-9 Nakloň svoje srdce k poznaniu

Syn môj, ak prijmeš moje slová a vo svojom vnútri zachováš moje príkazy, napneš svoj sluch za múdrosťou a svoje srdce nakloníš k poznaniu; ak budeš vzývať múdrosť a dovolávať sa rozumnosti, ak sa budeš za ňou zháňať ako za peniazmi a hľadať ju ako poklady, vtedy pochopíš bázeň Pánovu a spoznáš Boha; lebo Pán dáva múdrosť, z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosť.

Statočným poskytuje ochranu, je štítom tým, čo žijú poctivo, dáva pozor na chodníky spravodlivosti a chráni cestu svätých.

Až vtedy pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu.