Meditácia na 05.08.2023

Mt 14, 1-12 Herodes dal sťať Jána; jeho učeníci išli a oznámili to Ježišovi

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

 

Lv 25, 1. 8-17 V jubilejnom roku sa všetci vrátite na svoj dedičný majetok

Pán povedal Mojžišovi na vrchu Sinaj: „Budeš počítať sedem ročných týždňov, teda sedemkrát sedem rokov, čo je spolu štyridsaťdeväť rokov. V desiaty deň siedmeho mesiaca budeš trúbiť na poľnici; v deň zmierenia budete trúbiť na trúbe po celej svojej krajine. Päťdesiaty rok vyhlásite za svätý a ohlásite slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny, lebo to bude pre vás jubilejný rok. Všetci sa vrátite na svoj dedičný majetok a každý odíde k svojej rodine. Päťdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom.

Nebudete siať, ani žať, čo samo narástlo na poli, ani nerezané vinice nebudete oberať! Lebo to bude jubilejný rok a bude pre vás svätý; budete jesť len plody donesené priamo z poľa.

V tomto jubilejnom roku sa všetci vrátite na svoj dedičný majetok. Keď niečo predáš svojmu blížnemu alebo od neho niečo kúpiš, nech nik nepoškodí svojho brata. Budeš od neho kupovať podľa počtu rokov od posledného jubilejného roku a on ti má odpredať podľa počtu ročných úrod. O koľko viac rokov ostane po jubilejnom roku, o toľko vyššia bude aj cena, a o koľko kratší čas napočítaš, o toľko menšia bude kúpna cena: lebo ti predáva počet úrod.

Neutláčajte svojich súkmeňovcov; ale boj sa svojho Boha, lebo ja som Pán, váš Boh.“