Meditácia na 26.12.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

26. decembra - Svätého Štefana | Mt 10,17-22

separator.png

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

separator.png
Duch Otca prehovoril...

Radi si zaspomínate? Napríklad si spomeniete, že: "z úst otca sme nikdy nepočuli urážlivé slovo na Boha i na blížneho." To je nádherné svedectvo. A tak podobne... Dnes, na sviatok prvého mučeníka - sv. Štefana, nechceme strácať čas spomínaním na zlé príklady, ale naopak, chceme sa povzbudiť a oduševniť, aby v nás zvíťazila láska. Pán Ježiš svojím učeníkom povedal: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať... a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo" (Mt 10,17-18). Vážne slová.

Už pri prvom počutí si uvedomujeme, že ich zrealizovanie si bude vyžadovať veľku lásku k Bohu i blížnym. Keď ich hovorí Ježiš, dajú sa uskutočniť. Boh nič, čo by bolo nad sily človeka, nežiadal. Pán Ježiš aj vystríha, aby sme zbytočne nedali príčinu k ťažkostiam. Keď sa jedná o vec vážnu, o vieru a mravy, o lásku k Bohu a blížnym Ježiš žiada, aby sme „vydali svedectvo" pred tými, čo sú slabej viery, ale aj pred neveriacimi. Aj dnes sú tieto slová časové.

Ozdobou kresťana je "mužnosť". Túto čnosť si zvlášť dnes uvedomujeme pri pohľade na diakona sv. Štefana. Je to dôkaz, že už v prvej Cirkvi sa kládol dôraz na vydanie svedectva. Prečo svedkami Ježišovho? Pretože Kristus bol a je svedok. A svedectvo, ako vidíme zo života dnešného svätého Štefana, sa nezaobíde u niektorých ich smrťou. Štefan ako prvý dokazuje vernosť k Ježišovým slovam: „Pripravia ich o život" (Mt 10,21). Mužov a ženy, ktorí zomreli pri mučení ako svedectve za vieru, alebo na následky po mučení, voláme mučeníkmi. "Svedectvo" v gréckom jazyku sa volá "martys" a v latinskom "martyr". Chápeme, že takéto svedectvo, keď človek mučením zomiera za vieru, je poznačené silou od Ducha Svätého. Pán Ježiš to prisľúbil v slovách: „...už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás" (Mt 10,20). Pri opise smrti sv. Štefana čítame: „On plný Ducha Svätého, úprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha..." (Sk 7,55) a sv. Lukáš ktorý opisuje túto udalosť napíše aj slová modlitby: „Pane, Ježišu, príjmi môjho ducha." Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech." (Sk 7,59-60).

Je to pre nás jasná výzva, byť kresťanmi nie iba podľa mena, kedy nám to vyhovuje, ale aj vtedy, keď nás to stojí čas, námahu, obete a snáď, keď nás Pán uzná hodných tej milosti, aj pri preliati našej krvi za vieru v Boha.

Pouvažujme o vyznávaní svojej viery. Ako to pôsobí na nás. Jeden vraví: "Keď krájame chlieb, vždy na ňom urobíme kríž nožom." Druhý: "My sa aspoň pred a po jedle prežehnáme, ale sa aj modlievame." Na to ďalší: "U nás sa každý večer modlíme spolu desiatok ruženca." A iný sa zdraví po katolícky.

Prosme sv. Štefana, aby v nás našiel nasledovníkov, aby sme svedectvom viery obohatili svoje okolie a sami získali čo najviac zásluh pre svoje duše. Amen.

YouTube | Gloria.tv