Meditácia na 01.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

1. január
ZAČIATOK ROKA

Čoho začiatok? Včera už bolo neskoro, hovorí príslovie. Dnes a teraz neodkladaj na zajtra. Kto chce byť veľký, musí začať teraz . Nie zajtra. Kto chce niečo mať, dokázať, byť, znamenať... dnes koná a neobzerá sa späť. Nedopustiť sa včerajšej chyby. Neodkladaj.

Popros v modlitbe a vytrvaj. S pomocou Božou dopredu. Dokázali a dokazujú pravdu týchto slov mnohí. Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Vstupujeme do nového roka 2015, Vstupujme v pokore. Nezabúdajme, že pokora sa páči nielen ľuďom, ale i Bohu. Pokora je základ duchovného života. Náš život možno prirovnať veľkej Rajskej záhrade. Známe je, že priestor okolo Rajskej záhrady, ktorú môže symbolizovať náš vzťah s Bohom, je aj krížová chodba. Má svoj symbolický význam. Nevyhneme sa utrpeniu, ktoré má pre človeka svoj cieľ i význam. Nie je to len telesné a duševné utrpenie, ale je to pohľad v pokore aj na naše hriechy. Ak túžime po pobyte na zemi pokračovať v oslávení v nebi, je potrebné na Boha myslieť nie iba dnes, ale počas celého roka. Vracajme sa často späť do spoločenstva s Bohom. Boh nám neodmietne svoju pomocnú ruku. Naša činnosť môže byť rôzna. Nezabudnime rovnako, že sú rôzne druhy pokory. V tomto roku, ktorý je takpovediac okrúhly (2015) vstupujme do svojho vnútra a vstupujme do seba. Vystupujme k Bohu. Stúpajme v pokore. Dajme Boha na miesto, ktoré mu v našom živote patrí. On je náš stred existencie. Tam sa patrí, aby sme Krista mali. Boh nám podáva ruku a Kristus nás vedie po našich cestách. Verme, že Boh zostúpil k nám. Medzi Bohom a človekom sa má vytvoriť pud lásky, ale je to aj akási priepasť. Prichádza Boh medzi nás. Na našich oltároch aj v tomto roku bude prichádzať Kristus. Človek sa má stať obrazne povedané, aj skutočne žité spoločenstvo s chlebom a vínom, Ježišom Kristom. Tu si patrí uvedomiť, že si máme Krista udržiavať vo svojich srdciach počas celých 365 dní, 52 týždňov, či 12 mesiacov. Neznesväťme svoj vzťah s Ježišom. Uvedomme si, že Boh po nás túži. Boh nám dáva všetko. Je tak blízko. Boh je tu a teraz. Pre nás. Denne žime s Kristom. Milujme pokorného Ježiša a nasledujme ho v pokore. Čo všetko pokorou vyriešime, či prekonáme. Padneme? Vstaňme znova. Boh znova túži po nás. Snažme sa pokorne ísť za Kristom. Naša cesta, keď nebude diaľnicou, nech je aspoň horským chodníkom. Budeme putovať cez mestá a dediny, polia a lúky, okolo jazier a morí, budeme lietať a Boh je všade s nami.

Náš duchovný život cez nás chce pomáhať aj nášmu okoliu. Dovoľme mu to. Telom i dušou milujme, poznávajme a žime s Bohom. Tak, ako to od nás chce a očakáva Boh. Príjmime a prežime rok 2015 s Bohom. Amen

YT | GTV | PANNA MÁRIA2013/2014 | NEPREHLIADNITE NOVINKY