separator.png

- BOLO IM ODPUSTENÉ -

Román "Bolo im odpustené" je príbehom života mladého kňaza Antona, ktorý sa vydáva na napínavú cestu objavovania tajomstiev vlastného života. Tuší, že v Urbanovi sa skrýva niečo dôležité pre jeho život. Spoznať bolestnú pravdu o svojich rodičoch je pre Antona náročné, ale s pomocou Boha a svojich (dávnych) známych to dokáže. Úryvok z knihy: Anton v tú noc mal zvláštny sen. Videl matku i Alberta
a za nimi Urbana. Dívali sa na neho. Nehovorili. Keď to už trvalo dlhší čas, prerušil ticho. „Mám to zobrať?“ Všetci traja povedali zborovo - áno! Celú noc sa potom nezobudil. Cítil to v srdci, že je jedným
z reťazca osôb, ktoré si Boh pripravuje a používa na celkom svoje veci. Odpoludnia sa presne zopakovali veci spred týždňa. Len s tým rozdielom, že pri stretnutí s biskupom mal Anton jasnú odpoveď.
„S pomocou Božou chcem prijať to, o čo ste ma požiadali. Ďakujem Vám, otec biskup, za dôveru a verím, že vás a Cirkev nesklamem.“

bolo_im_odpustene_lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg 

separator.png

- DAJ SA MU CELÝ -

Dej románu sa odohráva v súčasnosti. Autor v ňom poukazuje na to, že aj dnes je možná čistá duchovná láska. Hlavnými predstaviteľmi sú kňaz Irenej a mladá profesorka. Irenej si verne plní svoje poslanie
a povolanie kňaza. Oddal sa celý Bohu. Ona hľadá svoje miesto v živote. Po mnohých sklamaniach a neúspechoch, ho prostredníctvom Ireneja, nachádza v Bohu, ktorému sa chce odovzdať celkom a celá. Boh ich však skúša. Boh chce viac... Oveľa viac... Božie tajomstvá sú láskou, točia sa okolo lásky...Daj sa mu celý je nielen názov románu, ale aj návod k hodnotám života dnešných dní a výzva pre čitateľa niečo začať, zmeniť... pohľad na ľudí, veci, udalosti... Úryvok: „Bože, som tvoj,“ hovoril už šeptom, uvedomujúc si sám seba, svoje vnútro i okolie.  (...) Aj Svätý Otec Ján Pavol II. pozeral počas rozdávania prijímania nielen na polmiliónový zástup pod Mariánskou horou... Len on sám vie, čím bolo naplnené jeho vnútro...

 daj_sa_mu_cely_l__stancek_juli_kubi_ps.jpg

separator.png

- SMRŤ NAŠA KAŽDODENNÁ -

Cítim povinnosť otvoriť myšlienku na takú samozrejmú, a predsa nie samozrejmú problematiku. Viem, ľahšie a príjemnejšie sa číta o radosti, bohatstve, sláve či moci, nehovoriac o tom,
čo píše bulvár, ale viem zo svojho kňazského života, že viacerí myslíme aj na vážne hodnoty života, ako je i smrť a zomieranie. Román - v poradí už tretí - som písal v duchu dušičkového týždňa, ktorý vieme prežívať každý po svojom. Preto je dej rozložený do tohto týždňa, ale môže sa čítať kedykoľvek, pretože smrť, naša smrť, je vecou každodennej prípravy, a človek nemusí byť len starší alebo veriaci.
Smrť je i nádej, nielen strach, ktorý bráni zastaviť sa a prijať, osvojiť si myšlienku, že i keď zomierajúci končia, vlastne začínajú. Myšlienka z názvu môže zmeniť pohľad na náš vlastný život.
Prajem ti, milý čitateľ, pri čítaní tohto románu, aby si si pripomenul, na čo zabúdame - ide pritom o každého z nás.

smrt_nasa_kazdodenna_obalka_julia_kubicova_ps.jpg

 

mama_a_syn_l_stancek_julia_kubicova_web.jpg

separator.png

- MAMA A SYN -

Dej sa odohráva v čase od Vigílie narodenia Pána Ježiša,
po sviatok 
Obetovania Pána.
Hlavné postavy - matka a syn, prežívajú svoje

naplnené materstvo a duchovné otcovstvo. Ich životné cesty
v dramatickom 
slede čitateľa privádzajú do situácií a krajín známych
i neznámych. 
I napriek ľudským peripetiám čitateľ spoznáva, že všetko,
čo sa deje 
v živote matky a syna, nie je náhoda. Boh vie o každom
kroku svojho dieťaťa. 
Bohu nič nie je nemožné... ❀

Autor v románe upozorňuje na stále aktuálny "problém materstva".
ktorý sa stretá s láskou, nenávisťou a potratom.
Vysvetľuje poslanie matky, význam slova "mama"...

Dramatické zápletky - plné napätia boja dobra so zlom,
zvláštne emotívne prepájajú autora s publikom,
prežívaním "od srdca k srdcu"
...

1. časť | 2. časť | 3. časť |  4. časť | 5. časť | 6. časť |
7. časť | 8. časť | 9. časť | 10. časť | 11. časť | 12. časť |
13. časť | 14. časť | 15. časť | 16. časť | 17. časť | 18. časť |
19. časť | 20. časť | 21. časť | 22. časť | 23. časť | 24. časť.


          ❀    ❀    ❀