separator.png

        DUCHOVNÉ CVIČENIE 

 separator.png 

cd3evanjelizaciaeu.jpgGaudete et exsultate
separator.png

1/15 Úvod | video: Betánia kostol sv. Lazara 2/15 2/15 Nákazlivá svätosť | video: Hora Blahoslavenstiev | 3/15 Svätosť tela a duše | video: Hora Tábor | 4/15 Dokonalosť | Tabgha kostol rozmnoženia chleba | 5/15 Posväcujúca milosť | video: Kaplnka primátu sv. Petra | 6/15 Byť s Ježišom celá | video: Jeruzalem | 7/15 Sviatosti | video: Rieka Jordán, Kafarnaum synagóga | 8/15 Hriech | video: Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme | 9/15 Prežiť bez hriechu | Via Dolorosa - krížová cesta | 10/15 Náplň duchovného života | Bazilika usnutia Panny Márie | 11/15 Po spovedi | video: Jeruzalem Golgota | 12/15 Svätosť musí mať Ducha | Kána Galilejská | 13/15 Rozhovor o svätosti | Bazilika Zvestovania Pána | 14/15 Viera, Nádej, Láska | Getsemanská záhrada | 15/15 Život - cesta k svätosti | Kostol Pater Noster