datumy_slaveni_evanjelizacia_lubomir_stancek.jpg

separator.png

Prikázané sviatky

1.1. Panny Márie Bohorodičky
6.1. Zjavenie Pána - Traja králi
Veľkonočná nedeľa
štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli | 
Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý
Turíce - Zoslanie Ducha Svätého - pohyblivý
štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice | Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - pohyblivý
29.6. Sv. Petra a Pavla
15.8. Nanebovzatie Panny Márie
1.11. Všetkých svätých
8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

separator.png

Neprikázané sviatky

2.2. Obetovanie Pána - Hromnice 
19.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Popolcová streda - pohyblivý
Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25.3. Zvestovanie Pána
štvrtok po zoslaní Ducha Svätého | Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie - pohyblivý
5. 7. Sv. Cyrila a Metoda
8.9. Narodenie Panny Márie
15.9. Sedembolestnej Panny Márie
26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka

separator.png

Zoznam evanjelií pre všedné dni, nedele a sviatky