separator.png

      DUCHOVNÉ CVIČENIE

 separator.png

 

1. Zmysel nášho života | 2. Čnostný život je provokácia diabla | 3. Ako sa máme brániť proti náruživostiam a zmyslom | 4. Ako byť pánom svojich slabostí, náklonností a hnutí | 5. Boj proti sebe samej | 6. Sestra svetá vs svetská | 7. Sľub poslušnosti | 8. Zachovávanie predpisov (podriadený a predstavený) | 9. Jednoduchý a slávnostný sľub chudoby | 10. Sľub čistoty | 11. Číhajúce nebezpečenstvá v rehoľnom stave | 12. Lieky proti klamlivým predstavam o sebe

cd6evanjelizaciaeu.jpg

      Litánie pokory

separator.png

Bože, Nebeský Otče, daj aby som sa stala tvojou pokornou dcérou. Pane,vyslyš ma. Ježiš, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca. Kriste, vyslyš ma. Bože, Duchu Svätý, milovník pokorných duší, urob ma zo srdca poníženou. Pane, vyslyš ma.

separator.png

evanjelizacia.eu.png

Modlime sa o následovné milosti: Od túžby, aby si ma vážili - osloboď ma, Pane. Od túžby, aby ma vyvyšovali..., Od túžby, aby ma milovali..., Od túžby, aby ma vyhľadávali..., Od túžby, aby si ma ctili..., Od túžby, aby ma chválili..., Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými..., Od túžby, aby ma všetci prijímali..., Od túžby, aby ma prosili o radu..., Od túžby, aby ma uznávali..., Od túžby, aby so mnou šetrne zaobchádzali..., Od strachu, že ma pokoria..., Od strachu, že mnou budú opovrhovať..., Od strachu, že ma odstrčia..., Od strachu, že budú ohovárať..., Od strachu, že upadnem do zabudnutia..., Od strachu z neúspechu..., Od strachu, že budem ponížená..., Od strachu,  že nebudem prijatá..., Od strachu, že ma zosmiešnia..., Od strachu, že so mnou budú nespravodlivo zaobchádzať..., Od strachu, že ma urazia..., Od strachu, že ma budú podozrievať - osloboď ma, Pane.

evanjelizacia.eu.png

evanjelizacia.eu.png

Modlime sa o milosť, aby sme zo srdca súhlasili s nasledovným: Keď iní majú viac úspechu ako ja - daj mi milosť prijať to v pokoji, JežišKeď  sú iní viac prijímaní ako ja..., Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou..., Keď si iných viac vážia ako mňa..., Keď  iní v očiach blížnych viac rastú, ja však v ich očiach klesám..., Keď iných chvália, na mňa však zabúdajú - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

evanjelizacia.eu.png

evanjelizacia.eu.png

Prosme nakoniec  o silu, aby sme sa vždy zo srdca podriadili všetkým nariadeniam poslušnosti a všetkému, čo na nás Božia prozreteľnosť zošle. Pane, Nebeský Otče, ty vypočúvaš malých a chudobných
a miluješ pokorných, daruj mi milosť, aby som sa stala malou vo svojich vlastných očiach, aby som ti tak o to lepšie slúžila a o to viac sa ti páčila. Amen. /Kardinál Merry de Val.

oamdg1.jpg

 AKO ŽIŤ ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT?