ZOZNAM EVANJELIÍ PRE VŠEDNÉ DNI, NEDELE a SVIATKY

separator.png

Memento pre každého z nás: Pri ceste do kostola si nezabudnime položiť otázky: NA ČO A PRE KOHO TAM IDEM? S AKÝM ÚMYSLOM TAM IDEM?
Prežiť sv. omšu nie je iba „odsedieť, odstáť, či vypočuť si“ slová kňaza, ale je to aktívne osobné prednesenie svojich prosieb, vďakyvzdávaní a odprosení Bohu.
Kto prežije sv. omšu tak ako ju má, odíde domov s JEŽIŠOVÝM POŽEHNANÍM. 

Evanjelium podľa Matúša - perikopy

Evanjelium podľa Marka - perikopy

Evanjelium podľa Lukáša - perikopy

Evanjelium podľa Jána - perikopy

Nedeľné a sviatočné evanjeliá