Meditácia na 04.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota vo Vianočnom období | Jn 1,35-42

separator.png

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok." Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?" Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?" Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.

separator.png
Nájsť Ježiša...

Nestalo sa aj vám, že ste sa v niekom sklamali? Zaiste! Ale máme aj opačné skúsenosti? O niekom sme pod vplyvom nesprávnych a falošných informácii mali mylný úsudok a stačilo jedno stretnutie s tým človekom, alebo iné svedectvo a všetko sa zmenilo. Takto zmenil svoj názor na jedného z vysoko postavených činiteľov muž po televíznej relácií, kde moderátorka nedôstojným spôsobom sa rozprávala s mužom, o ktorom zámerne mnohí rozprávajú čo najhoršie. Muž hovorí: „Keď som sledoval útoky redaktorky na neho a jeho pokojný tón hlasu, zlomilo sa vo mne to, čo nedokázali predtým iní a ani ja sám." A pokračuje: „Keď som počúval, ako staršia žena, údajne veriaca, rovnako útočila na tohto muža a on s pokojom rozprával, že je veriaci, že tak bol aj vychovaný, že je pravdou, že určitý čas bol aj v strane, ale už roky jeho presvedčenie je iné, spoznal som nového človeka, jeho charakter, silu lásky k ľuďom." (redaktorka E.Vincoreková,TV Markíza, prezident M. Kováč, I/97)

Ján evanjelista rozpráva o udalosti, ktorá sa odohrala pri Jordáne, kde Ján Krstiteľ krstil. „Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo povedal: „Hľa, Boží baránok" (Jn 1,36). A Ján evanjelista poznamenáva: „Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom" (Jn 1,37).

Udalosť sa odohrala hneď po krste Pána Ježiša, skôr ako začal Ježiš svoju misiu. Vtedy dochádza k prvým povolaniam. Tí dvaja, čo počuli Krstiteľove slová, ktoré vyslovil na adresu Ježiša: "Baránok Boží", hneď opustili svojho učiteľa Jána. Predstavenie "Baránka Božieho" má hlboký teologický zmysel. Tak ako krv „veľkonočného baránka" v tú noc, keď vyvolený národ dostal slobodu v Egypte, zachránila u Židov prvorodených, tak predpovede prorokov o Mesiášovi hovoria o vykúpení jeho krvou. Pod vplyvom týchto slov išli za Ježišom. Bol to moment. Chvíľa. Neuvedomovali si, že je to najväčšia zmena v ich živote. Chvíľa, ktorá celkom zmení ich život nielen k Bohu, ale aj ku ním samým i okoliu. Vtedy, keď išli za ním, sa ich Ježiš spýta: „Čo hľadáte" (Jn 1,38)? Otázka na mieste, ale vtedy na ňu ešte nevedeli dať odpoveď. A vtedy odznela historická veta, ktorú často až do konca čias si kladú ľudia hľadajúci zmysel, cieľ a poslanie svojho života.

„Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ - kde bývaš" (Jn 1,38)? Predstavujú tých ľudí, ktorí uvažujú, premýšľajú, vidia veci, sledujú udalosti, ale nechápu. A vtedy dochádza k podobnej udalosti, že dostane sa im akéhosi pozvania, ktorému hneď nerozumejú, ale keď ho príjmu, zmení ich život, odstráni otázniky. Ježiš tým dvom učeníkom povedal: „Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní (Jn 1,39). Je to mocný zážitok. Amen.

YouTube | Gloria.tv