Meditácia na 11.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota po Zjavení Pána | Lk 5,12-16

separator.png

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!" A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď," povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš im na svedectvo." No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

separator.png
Písmo sväté sa plní II.

V tieto dni sa svet okolo nás akoby sa znova pohol. Začína zhon. Je po sviatkoch. Svet, život sa vracia späť... Skutočne? Nezanechal v nás stopu? Odozvu?

Hovorí mladý otec. Pred rokom na Vianoce som si po dlhom čase uvedomil, ako mi deti rastú. Boli to požehnané dni. Ja som sa v rozhovore s nimi dozvedel, čo ich teší, o čo sa zaujímajú a v ich slovách som objavil to, čo som podceňoval, na čo som nemal čas a práve toto je to, čo som potreboval. Dospievajúci syn prekvapil rodičov s otázkou pri štedrovečernom stole. Prečo sa modlíme iba na Vianoce? Všetci sa pozreli po sebe. V rozhovore sa objavila aj otázka: "Nemohli by sme sa modliť spoločne aspoň v nedeľu a mať čas na spoločný nedeľný obed?"
Muž v rokoch, po roku počas Vianoc, pri stole rozpráva: "Prvý rok vo svojom živote som sa každý deň aspoň raz, keď nie ráno i večer, modlil na kolenách. Ďakujem ti moje vnúča a pozrel sa k jednej zo svojich vnučiek. Vlani cez Vianoce sme boli spolu pri jasličkách. A ty si mi vtedy tam, pred všetkými nahlas povedala: „Starý otec, aj ty si kľakni. Ježiško má aj teba rád!"

Vianoce sú sviatky zastavenia sa, uvedomenia si aj iných hodnôt bežného života. Áno, človek je od Boha povolaný po dedičnom hriechu, aby pracoval. Aj keby človek nebol spáchal hriech, boli by sme pracovali, ale zaiste v celkom iných súvislostiach. Ježiš hovorí, že aj Boh Otec pracuje. Je však potrebné si uvedomiť, že človek nežije len pre prácu, len pre tento svet, že človek je povolaný k väčším a večným hodnotám a práve preto zastavme sa a dajme Bohu to miesto, ktoré mu v zhone povinnosti upierame, nedávame, zanedbávame... Byť svedkom Krista. Byť kresťanom nielen vo sviatočných dňoch. Snáď urobiť radikálny krok a rozhodnúť sa, dať Kristovi, svojmu Bohu aspoň pár minút zo svojho dňa, aby sme sa pomodlili. Jeden deň v týždni aby sme ho zasvätili i účasťou na svätej omši. Týždeň v roku, kedy by sme si vykonali duchovné cvičenia.

Ján - čerstvý päťdesiatnik, po náhlom infarkte privítal kolegov, ktorí ho prišli pozrieť: "Chlapi, prosím Vás, nebláznite... Zastavte sa. Pozrite na mňa. Bol som jedným z vás a už budem do smrti kalikou. Aspoň vy zostaňte zdraví. Preto pamätajte, že človek nemá len telo." Kolegov z práce prekvapilo, že to povedal ten, čo sa hnal čo najviac dokázať, spraviť, zariadiť, akoby nebolo iných. Pokračoval: "So ženou som bol prvý raz v živote na duchovných cvičeniach. Bol by som si veľmi nadával, ale exercitátor ma usmernil... Päť dní, ktoré som strávil v tichu a samote, mi dali viac, ako si myslíte. Boli to požehnané dni. Ak budem žiť, o rok a do konca života budem chodiť na duchovné cvičenia každý rok."

Vianoce môžu byť aj dňami rekreácie tela, ale taktiež duše. Miesto šťastia na Zemi neexistuje. Odkedy sa v Betleheme narodil a prebýval Ježiš Kristus, Boží Syn, každý človek môže prijať Božie pozvanie k novému životu a večnému šťastiu a môže ho aj s Božou pomocou dosiahnuť. Amen.

separator.png
Poznajme svoju realitu života. 

Hovorí sa, že aký začiatok, taký koniec. Prežívame prvé týždne Nového roka. Čo všetko sa odohráva v našich mysliach i srdciach v tieto chvíle Nového roka? Čo všetko sa spája s Novým rokom? Predsavzatia? Plány? Zmeny v živote? Výzva pre nás. Už sme zabudli na prvý január, predsavzatia, plány do života? Nezabudnime, že aj Boh nám chce požehnať cez svoju Matku Pannu Máriu, ktorej Cirkev zasvätila občianský rok. Nepremeškajme začiatok. Zajtra už bude možno neskoro.

Posledná veta obdobia za nami v dnešnom evanjeliu znie: „On musí rásť a ja sa musím zmenšovať" (Jn 3,30).

Panny Mária je s nami a pri nás. Človek sa musí stávať stále lepším, ako to len dokáže. Proste to skús! Kristus hovorí: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý môj Otec". Nuž buď tým, čo Ježiš hovorí, že skutočne niečo znamená, lebo my hovoríme: „To je trochu divné či bláznivé." Potom to všetko stráca zmysel. Buď to má zmysel, a potom odpovedáme „áno"! Byť dokonalý, to znamená pokúsiť sa o to. Musíš sa vo svojom zmýšľaní pokúsiť obmedzovať hriechy. A čím dlhšie žiješ, tým lepším sa musíš pri tom stávať. Možno sa ti to nikdy nepodarí, pokiaľ ide o tvoje činy, a všetko to zostane iba pri zbožných myšlienkach, potom sa o to pokús aspoň vo svojich myšlienkach. To všetko sa podarí len vtedy, keď sa budeš viac modliť, a čím viac sa budeš modliť, tým viac vstupuje Boh do tvojho života."

Byť katolíkom je  výzva, memento. Ak hľadáš jednoduchý život, v katolíckej viere ho nenájdeš. Urob aspoň rozhodnutie. Ak si myslíš, že katolícky život nie je pre teba, rob niečo iné - je to tvoje rozhodnutie. Ale keď hovoríš, že si katolík, tak podľa toho aj ži. To je to, čo potrebujeme. Potrebujeme bojovníkov. Potrebujeme svätých na tejto zemi. Potrebujeme ľudí, ktorí sa obracajú k hriechu chrbtom. Ale keď hovoríš: „Pokušenie je veľké, ja znovu klesám!", potom sa pozeráš len na pokušenie, a nie na Ježiša, na Máriu. Tak by si mal dosť sily.
A pamätaj si toto:
Musíte sa obklopiť ľuďmi, ktorí podporujú váš katolícky život. Zakaždým, keď hľadáš takých priateľov, chce ti Boh dať svoje požehnanie, aby si mal také priateľstvá, i keď je zatiaľ len jedno. A keď nemáš nikoho, tak sa modli, a Boh ti niekoho pošle. Nechce ťa nechať samého. A to sa opäť vraciame k modlitbe srdca. Ako to robiť? Môžeš začať s málom, s jednou časťou ruženca, s dvomi desiatkami. A keď už chodíš každú nedeľu na omšu a chceš mať viac Ježiša vo svojom živote, potom choď na omšu každý deň - pokiaľ môžeš.

Žime jeden pre druhého. Milujme sa. Prvý deň ešte nie je zárukou úspechu, ale môže byť dobrý začiatok. Žime v pokoji, pohode, mieri... Nažívajme medzi sebou v zhode so slovami evanjelia. Amen.

YouTube | Gloria.tv