Meditácia na 01.03.2015

 Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

2. pôstna nedeľa
POST JE ČAS DUCHOVNEJ OBNOVY

Ľudia menia šatníky, nábytok v byte, farbu a strih vlasov a mnohí zabúdajú, že sa majú zmeniť v duši. Boh nepodlieha móde. Môžeme si to uvedomiť v našom čase. Využime ho a dajme si do poriadku dušu vo vzťahu k Bohu, blížnym a sebe. Čo máme odstrániť ako prvé? Hriech nám zovšednel. Dá sa žiť i v hriechu a s hriechom. Pamätajme, že príde raz hodina smrti. Pripravme sa na ňu. Zmierme sa s blížnymi. Odpustime im. Poprosme niekoho konkrétneho o odpustenie. Milujme sa navzájom. Buďme ľuďmi priateľstva s Bohom a s ľuďmi. Naučme sa tomu, pokiaľ je čas.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Celý mesiac prežívame pôstny čas. Na jeho konci môžeme rekapitulovať. Zriekali sme sa sto vecí a dostali sme od Boha tisíc darov. Tento mesiac od nás vyžaduje prácu na sebe a to aj v spoločenskom živote; ten má svoje ťažkosti, kríže, ale i oslovuje, je teda pekný a obohacujúci. Vstúpme do tohto mesiaca tak, že nezabudneme na svoje ideály. Očakávajme čosi nové v našom živote. Ježiš v týchto dňoch nám chce pomáhať, radiť, oživovať a vzbudzovať mnohé úmysly. Naučme sa byť otvorenými Bohu. Môžeme vytriezvieť z mnohých vecí a precítiť realitu, ktorú má s nami náš trpiaci Ježiš. Budú to nielen dni, kedy nás chce Ježiš navštíviť, lebo on nám chce aj niečo dať a bude žiadať niečo z nás, aby sme opustili, aby sme sa venovali novým hodnotám života. Prežívajme s Bohom liturgiu pôstneho času, modlitbu, najmä bolestný ruženec a krížovú cestu, ktoré nás môžu spoločne spájať. Toto všetko nám dá nový pohľad na krásu života s Bohom. Upevňujme svoj vzťah s Bohom. Všímajme si, čo sme doteraz zanedbávali, podceňovali alebo nedoceňovali. Túžme sa spoločne stretávať - rodina, priatelia, farnosť k modlitbe a najmä pri slávení svätej omše. Prijímajme tú istú Kristovu krv z oltára a nasycujme sa tým istým chlebom - oni nás chcú spájať. Náš život nech je Božím životom. Staňme sa pre okolie obohatením - aj tým, ktorí neveria, či sú ľahostajní k viere. Staňme sa slniečkami pre naše deti, životných partnerov a vzájomne si pomáhajme. To môže v nás vyvolať zmenu života, rodiny, a tak začneme tvoriť nové bývanie, či správanie a budovať nové akcie. Božia pomoc je nám istá. Myslime často na druhých, najmä na zasvätených Bohu. Jeden na druhého, čo potrebujeme. Útočí na nás veľa zla; mnohé veci nás možno rozdráždia, sklamú a budú vzbudzovať starosť. Nezabúdajme, že najmä starí ľudia sú tiež charizmou. Je krásne, že sa v tomto mesiaci pôstu môžeme učiť ľutovať svoje hriechy, či navzájom si pomáhať. Pýtajme sa seba, čomu sa chcem učiť? V čom cvičiť? Ako žiť? Ježiš nám hovorí "ja som Láska." Môžeme sa to od neho učiť prejavovať v spoločenskom živote i v rodinnom. Je to výzva k osobnému rastu. Každý môžeme niekoho a niečo obohatiť - napríklad dobrým príkladom, vzorom, skutkom. Naučme sa v tomto mesiaci brzdiť zlo každého druhu. Môžeme si pomáhať, povzbudiť sa a mať dobrý vplyv na svoje okolie. Keď sa nám to podarí, nebude to malá vec. Pripomínajme si, žiť opravdivý život s Ježišom - bez falše a podvodu. Prajem vám všetkým požehnaný a milostiplný pôstny čas. Amen.

YT | GTV | 2014