Meditácia na 14.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Kde a čo je nebo, uvidí ten, kto sa doň dostane. Špekulovať o „hereckom, športovom" nebi, ako píše bulvár, nemáme čas. Nebo začína na zemi - v srdci človeka. Čo musí spĺňať? Nebo je odmena Boha tým, ktorí na zemi splnili Jeho požiadavky. Nik sa do neba nedostane násilne ani vlastnými silami. Je nebo pre všetkých? Bola by to spravodlivá odmena? Nie! Vzbudzujme si za života na zemi túžbu po nebi. Túžme žiť večne s Bohom.

YT | GTV | 2014