Meditácia na 01.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 9. týždňa v Cezročnom období
TAJOMSTVO

Ako môžeme znázorniť dnes Najsvätejšiu Trojicu? Tajomstvo môžeme znázorniť ako vodu v skupenstve - plynnom, kvapalnom i tuhom. Tiež ako náš celý jeden prst, ktorý má tri články. I ako trojlístok. Toto všetko tvorí spolu jednotu a každé môže byť samostatné. Rodinu tvoria - otec, mama a dieťa. A iné prirovnania... Milujme Najsvätejšiu Trojicu. Pripomínajme si to v šiestich hlavných pravdách nášho náboženstva.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Každý z nás, z času na čas pocítime biť svoje srdce. Nemusí to byť len v čase choroby, ale aj vo všedných dňoch, kedy nasledujeme svojho Ježiša. Cirkev nám pripomína, že Božské srdce z lásky k nám, zomrelo na kríži. Ježišovo srdce je však po tisícročia impulzom, aby sme si ho uctili, vážili, milovali a raz prežívali večnú blaženosť s ním v nebi. Ježiš nám svoje srdce cez viacerých svätých daroval ako najcennejší poklad na zemi. Horiace ohnisko Božského srdca je hodno úcty a nasledovania. Opakujme si v tomto mesiaci často, čo najčastejšie krásne prívlastky z litánia Božského srdca a milujme znova a znova toto srdce Ježišovo. Pavol apoštol nám pripomína, že naša vlasť je v nebesiach. Žime tak, aby nikto z nás nechýbal v tejto vlasti. Aby sme sa tam stretli bratia so sestrami, rodičia s deťmi a naopak, susedia, známi, priatelia, všetci...ktorým nie je ľahostajné Božské srdce Ježišovo. Mesiac jún bude čo nevidieť patriť nielen historikom, ale túžme, aby patrilo po celú večnosť každému z nás. Mesiac jún je mesiacom aj mnohých slávností, okamžikov a dní. Prežime ich v odovzdanosti do Božej vôle. Amen

YT | GTV