Meditácia na 12.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
SRDCE JE OD BOHA

Poznám tieto myšlienky? Srdce Ježišovo, potupením nasýtené, tu je tvoja hodina, tvoja tvár, tvoja láska, tvoj dotyk, tvoje slovo, tvoj hlas, tvoja blízkosť, tvoja prítomnosť, tvoj pohľad. Pomôž mi neplakať, pomôž mi usmiať sa, pomôž mi poznať ťa, pomôž mi ísť ďalej, pomôž mi milovať, pomôž mi slúžiť, pomôž mi obetovať sa, pomôž mi nemeniť smer, pomôž mi byť dobrým, pomôž mi byť trpezlivým, pomôž mi byť tichým. Neopustím ťa, kým ma nepožehnáš. Za čo som naposledy Bohu ďakoval, Boha odprosoval?

YT | GTV | SRDCE

separator.png

Milí priatelia, domáci i zo zahraničia, prosíme vás o pomoc pri zostavovaní našich zamyslení. Mnohí z vás máte materiál, ktorý by nám pomohol. Prosíme o zaslanie foto sakrálnych vecí ako kríže na krížnych cestách, bohostánky, sanktuáriá, cibóriá, monštrancie, mozaiky, obrazy, sochy a iné - fotky v HD kvalite a nie menšie ako 240dpi - cca 2560 x 1600 px. Zároveň vás prosíme o zasielanie zvukových nahrávok zborov vo vašich farnostiach z celého liturgického obdobia vo formáte mp3, ako aj iné žánre hudby s cirkevnou tematikou z celého cirkevného roka. V závere prosím, môžete uviesť kontaktnú osobu, miesto - ako je farnosť, príp. čas. Ďakujeme za spoluprácu. Veci by sme použili v nasledujúcich rokoch. Materiál posielajte na e-mail: evanjelizacia@evanjelizacia.eu