Meditácia na 13.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
ŽIŤ S PANNOU MÁRIOU 

Mariánska úcta má svoje opodstatnenie. Pán Ježiš nám ju z kríža zveril a nás zveril jej. Panne Márii sa neklaniame. Uctime si ju ako Pán Ježiš, milujme ju a utiekajme sa na jej príhovor k Pánu Ježišovi. Denný kontakt s ňou, najmä v modlitbe, sa mení v náš prospech. Denne celý ruženec sa dá pomodliť, môže to byť i namiesto čoho? Čo hovorí Písmo sväté o Panna Márii? Kde sú uložené telesné pozostatky Panny Márie?

YT | GTV | PANNA MÁRIA

separator.png

Milí priatelia, domáci i zo zahraničia, prosíme vás o pomoc pri zostavovaní našich zamyslení. Mnohí z vás máte materiál, ktorý by nám pomohol. Prosíme o zaslanie foto sakrálnych vecí ako kríže na krížnych cestách, bohostánky, sanktuáriá, cibóriá, monštrancie, mozaiky, obrazy, sochy a iné - fotky v HD kvalite a nie menšie ako 240dpi - cca 2560 x 1600 px. Zároveň vás prosíme o zasielanie zvukových nahrávok zborov vo vašich farnostiach z celého liturgického obdobia vo formáte mp3, ako aj iné žánre hudby s cirkevnou tematikou z celého cirkevného roka. V závere prosím, môžete uviesť kontaktnú osobu, miesto - ako je farnosť, príp. čas. Ďakujeme za spoluprácu. Veci by sme použili v nasledujúcich rokoch. Materiál posielajte na e-mail: evanjelizacia@evanjelizacia.eu