Meditácia na 01.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 13. týždňa v Cezročnom období
DAR ❤ LÁSKY

Kto nás najviac miluje a prečo? Dajme sa milovať Bohu. Kto miluje Boha, bude milovať aj blížneho i seba. Najväčším darom je láska. Vraj láska i hory prenáša. Čo je opakom mojej lásky? Za čo zamieňam dar lásky? Čo je cennejšie ako láska? Pripomínajme si, že Boh je láska. Boh nás obdarúva všetkým, okrem hriechu. Hriech nazvime akokoľvek, ale nie je láska.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

V tomto mesiaci si mnohí z nás budeme chcieť zregenerovať sily duše i tela, veď bude to čas prázdnin, dovoleniek a relaxácie vôbec. Nezabudnime, že ako kresťania aj tento čas máme prežiť zodpovedne, odovzdane Bohu a žiť v prítomnosti Božej. Nech sa budeme nachádzať kdekoľvek na zemi, v spoločenstve s kýmkoľvek, túžme po Bohu a nasledujme svojich bratov a sestry, ktorí sú už v nebi pri našom Pánu Ježišovi. Či budeme pri vode, pripomínajme si svoj krst. Či budeme na horách, pripomínajme si svoje napredovanie v čnostnom živote. Či budeme svedkami sviatosti krstu a iných sviatostí, pohrebu, využime všetko pre to, aby sme pokročili za svojim Ježišom. Nezabudnime, počas týchto dní, na našich nebeských patrónov, aby sa prihovárali za nás, vyprosili nám ochranu na cestách, či už v lietadle, aute, vo vlaku , na nohách. Nech tieto dni využijeme ako vzácny prostriedok na svoje duchovné posvätenie, zamyslenie sa nad svojim životom. Prečítajme si niečo z duchovnej literatúry. Buďme si navzájom jeden druhému nápomocní ku spáse svojich duší. Prajme si požehnané dni relaxácie. Amen

YT | GTV | ❤LÁSKA