Meditácia na 01.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období
PREJAV STAROSTLIVOSTI BOHA O ČLOVEKA

Boh nie je len náš Otec - Stvoriteľ, ale aj Boh - Vykupiteľ a Boh - Posvätiteľ, čiže stará sa o nás. Boh nás vo večnosti chce odmeniť nebeským kráľovstvom. Človek má opätovať Bohu jeho lásku svojím životom. Nechcime len brať, ale i dávať. Majme aj my starosť o iných ľudí. Pomáhajme si navzájom. Milujme sa. Buďme spravodliví, čestní, ochotní, milosrdní k druhému človeku.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Žiť v prítomnosti Božej - je túžbou, prianím a snahou mnohých z nás. So svätým Patrikom - patrónom Írska, sa učíme žiť v prítomnosti Božej, Boha mať po svojej pravej i ľavej strane, pred sebou i za sebou, nad sebou i pod sebou. Máme nechať Boha vstúpiť do nás a my máme vstúpiť do prítomnosti Božej. To nie je len memento na prázdninový či dovolenkový čas, ale celoročná výzva k našej aktivite. Žiť naplno s Bohom je správna vec. Učí nás jej aj hlavná patrónka mesiaca - Mária nanebovzatá a korunovaná. Nepodceňme príklad Panny Márie. Žime ako ona v prítomnosti Božej. Boh nám predsa daroval oči, ústa, nos a iné údy a zmysly. Pre chvíľkovú rozkoš zabúdame žiť v prítomnosti Božej ako žila Mária. Máme však aj svoj krstných, birmovných, obľúbených patrónov a svätcov, ktorí nám chcú z večnosti Božieho kráľovstva pomáhať. Nie je to jednoduchá vec, ani ľahká. Je to však výzva veľmi cenená ŽIŤ V PRÍTOMNOSTI BOŽEJ. Čo na to potrebujeme? Nie silu jazyka, ostrosť pohľadu, silu bicepsu, ale lásku svojho srdca. Ak chceme prežiť svoj život naplno a nebáť sa, že môžeme zradiť, táto výzva je aktuálna, časová a neobmedzená.

YT | GTV