1. časť | 2. časť | 3. časť | 4. časť | 5. časť | 6. časť | 7. časť | 8. časť | 9.-12. časť

separator.png

herbar_myslienok_lubomira_stanceka_5._julia_kubicova_1ps.jpgherbar_myslienok_lubomira_stanceka_5._1ls_.jpgherbar_myslienok_lubomira_stanceka_5._julia_kubicova_2ps.jpgherbar_myslienok_lubomira_stanceka_5._2ls_.jpgherbar_myslienok_lubomira_stanceka_5._julia_kubicova3ps.jpgherbar_myslienok_lubomira_stanceka_5._3ls_.jpgevanjelizacia.jpg

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 5.

separator.png

Viera, ktorej zárodok dostávame v krste, je Boží dar; nikto si ju nemôže kúpiť, lebo ona je prejavom jeho štedrosti.

Každý z nás má pri sebe akoby dva batôžteky, ktoré si musí v detstve naplniť. Mala by to byť otcovská láska a láska matky.

Pri výchove musia egoistické požiadavky ísť bokom, lebo pravá láska sa dokáže obetovať pre druhých  a nie je egoistická.

Kto miluje, zabúda na seba, ale aj tak duchovne stále rastie.

Duchovný život sa podobá na dom, ktorý musíme postupne stavať tehlička po tehličke.

Tí čo nemilujú, nemôžu sa dostať do Božieho kráľovstva. Snažme sa napredovať v láske a nie v nej zakrpatievať.

Dôverujte Bohu a žite s ním spojení cez modlitbu.

Pamätajte na tieto skutočnosti : rast dáva Boh (Božia milosť), z nepatrného môže tu vyrásť niečo veľké.

lubomir_stancek_citat4.jpg

separator.png

Aj keď je krst jedinečná a neopakovateľná udalosť, predsa nie je statický, ale dynamický.
Postoj nepočutia alebo aj odmietnutia  Božieho slova z Ježišových čias, nachádzame aj v dnešnej dobe ako postoj nezáujmu, nepochopenia a opustenia Slova zo strany človeka dnešnej doby.

Rozsievač - Kristus  rozsieva zrno - Slovo s veľkou láskou, ale výsledok v najväčšej miere závisí
od kvality pôdy, od postoja človeka k Slovu, od srdca každého jedného z nás.

Zatvrdnuté srdce: charakterizuje ho pôda na ceste, je udupaná, úplne stvrdnutá.
Vystihuje ľahkomyselné prázdne duše, hotové prijímať iba vonkajšie veci.

Rozdelené srdce: skalnatá pôda a tŕnie, kamenistá pôda predstavuje povrchné srdcia,
bez vnútornej hľbky, nestále, chvíľkové, neschopné vytrvalosti.

Tŕnie to sú vlastne naše každodenné ťažkosti, naše povahové predpoklady, sklon k hnevu,
žiarlivosti, precitlivenosti, zúfalstvu; to je srdce presiaknuté hlboko zakoreneným lakomstvom,
ktoré oceňuje iba to, čoho sa môže dotknúť.

 Otvorené srdce: to je dobrá kvalitná pôda, prijímajúca milosti a prinášajúca veľa dobrého ovocia.

Všetko, čo nám Boh dáva a my to prijímame, je dar - nezaslúžený dar, obrovská milosť.

Je vašou povinnosťou stať sa záhradníkmi sŕdc svojich detí.

🌷ღ❀ 

separator.png

Účasť na Božom živote získaná krstom má hlboké a tajomné dôsledky. V pokrstenom človeku začne prebývať ako vo svojom chráme Duch Svätý.

V krste sa pripomína a uskutočňuje veľkonočné tajomstvo, pretože krstom prechádzajú ľudia zo smrti hriechu do života milosti.

Každý jeden z nás sme vďaka Božej láske skrze našich rodičov dostali život, najväčší Boží dar a zároveň najväčší dar Stvoriteľa stvoreniu.

Boh zvláštnym spôsobom vložil do človeka túžbu, ktorá ho pohýna, aby aj on túžil po živote. Aby dával život zo svojho tela a naplnil ho životom s Bohom. Rodí sa život - pre život v nebi.

V krste sa stávame Božím ďeťmi. Tu do nás vkladá Boh dú drahocennú perlu, o ktorej hovorí Ježiš, že človek predá všetko, čo má, aby ju kúpil. Tou perlou je Božie kráľovstvo.

Božie kráľovstvo je však vždy o vzťahu ja a Boh. Máme v sebe veľký potenciál a od nás závisí, čo s ním urobíme.

"Ak sa staneš podobný malému dieťaťu, uvidíš ma. Pochopíš, akou veľkou láskou ťa milujem. Dávam ti všetko, čo mám, celé Božie kráľovstvo. Vojdi doň."

Ak je dieťa závislé na rodičoch svojim telesným životom, tak je závislé na nich aj duchovne. Oni rozhodujú o tom, či jedného dňa uzrie svetlo sveta, ale aj o tom, či uvidí a spozná Svetlo, ktorým je Ježiš.

Ak dieťa nevidelo vieru u svojich rodičov a oni si nepokladali za povinnosť venovať náboženskej výchove čas a priestor, je viac-menej isté, že toto dieťa skôr či neskôr vieru nechá a stane sa z neho pokrstený neveriaci človek.

separator.png

Kniha je vypredaná - jej pracovnú e-verziu si môžete prečítať tu:

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 5/12.