HOMÍLIE - cyklus "B"

separator.png

Poznámky k homíliám - cyklus "B"

Homílie "B" r. 2012

Homílie "B" r. 2006

Homílie 1/2 "B" r. 2004

Homílie 2/2"B" r. 2004

Homílie "B" r. 2001

Homílie "B" r. 2000

Homílie "B" r. 1999

Pozri dolu: AKO TVORIŤ HOMÍLIU